خدمات پس از فروش

برای اطلاعات بیشتر به دفتر خدمات پس از فروش با شماره تلفن 9-22332445(021) تماس حاصل فرمائید.
ردیف مدل * سریال * تاریخ خرید* شرح مشکل *
1
2
3
+ ردیف جدید
خریدار*
آدرس*
آدرس ایمیل
تلفن*
همراه*
توضیحات
توجه کنید : خدمات تهران در کمتر از یک روز و خدمات شهرستان در کمتر از سه روز انجام می شود._